Ngôi nhà cấp 4 với thiết kế hiện đại tại Đà Nẵng. Mặt tiền đơn giản tinh tế, toàn bộ ngôi nhà được hoàn thành trong 45 ngày.